Akupunktur vid ofrivillig barnlöshet och IVF i Malmö och Kristianstad

Det är en enorm gåva att kunna hjälpa till med att skapa ett nytt liv. Det kommer jag alltid ihåg när jag hjälper patienter med att öka sin fertilitet. Och en gåva att få följa med på resan som någon annan gör mot att få ett barn och sedan hjälpa det att växa upp till en helt unik människa. Inom den äkta akupunkturen i kinesisk medicin finns ett stort system av behandlingar för att hjälpa till under ofrivillig barnlöshet och de olika stadierna inom det.

Jag har nu börjat lägga upp de första artiklarna och sidorna om detta på svenska. Behandlingar för fertilitet och under IVF är mycket vanliga i England och USA och Kina, men börjar först nu bli mer kända här i Sverige. I de behandlingarna ingår också hur man lättar PCOS, endometrios, etc., och täcker in specifika behandlingar innan och under de olika stegen inom IVF och ICSI.

Här hittar du en längre översiktsartikel om fertilitet och IVF med hjälp av den äkta akupunkturen i Kinesisk medicin:
http://www.acupractitioner21.blogspot.se/2015/07/behandlingar-for-fertil.... I den hittar du också mer fakta och lite översikt över statistik och behandlingsprinciper. Där finns en kort video som ger dig lite insikt i ämnet.

Artikeln ovan går igenom behandlingarna för fertilitet och IVF med akupunkturen i Kinesisk medicin, steg för steg. Jag gjorde den längre för att ge en översikt över ämnet, men varje sektion innehåller information om just den delen av ämnet så att du lätt kan återvända till artikeln för att läsa om olika steg när du behöver det.

NYHET! Andra artikeln om akupunktur och IVF i Sverige - en introduktion för våra patienter på Small Change Akupunktur. Nu har vi lagt upp den andra artikeln någonsin på svenska om hur äkta akupunktur hjälper till vid fertilitet och IVF. http://acupractitioner21.blogspot.se/2016/09/ivf-och-akupunktur-sa-har-g.... Den här gången i en enklare version med introduktion för de patienter som kommer till oss på Small Change Akupunkturkliniker. Vi pratar också alltid med patienter på telefon innan vi tar in dem, så att vi har mer bakgrundsinformation och därigenom kan erbjuda högre kvalitet redan behandlingsgång 1. Tänk på att vi tar emot patienter både nationellt och internationellt, och talar flytande engelska. Vi har även tolk tillgänglig för arabiska. Du kan boka tid på aku@smallchange.nu eller ringa oss direkt på 0702/23 28 95. Välkommen in!

Vi har satt upp en Facebooksida med information om ämnena. Gilla den om du vill ha nya uppdateringar och nya artiklar:
https://www.facebook.com/akupunkturvidivfsverige. Vår kliniksida är https://www.facebook.com/SmallChangeAcupuncture.

Dessutom har vi satt upp en stödgrupp för ämnet länkad till sidan: https://www.facebook.com/groups/401650363371163/?ref=bookmarks

Den kan du vara med i om du vill använda akupunktur för IVF eller fertilitet, och vill ha råd och stöd av andra som gör samma sak. I gruppen ingår även medlemmar som fått barn tack vare akupunktur, och de kan berätta för dig hur deras process gick till.

Jag har skrivit den första boken om akupunktur och IVF på svenska, och den ligger för läsning på förlag just nu. Du kan få en liten inblick i den på den här sidan: https://www.facebook.com/ofrivilligbarnloshetakupunktur.

OBS: Kommande artiklar om gynekologi i Kinesisk medicin här på bloggen:

Kinesisk medicin var så avancerad så tidigt att det redan under 200-talet f. Kr. fanns specialiseringen gynekolog - daixiayi - för dåtidens akupunkturläkare. Jag kommer att lägga upp fler artiklar i den här serien där vi tittar närmare på behandlingarna för gynekologi med den äkta akupunkturen i Kinesisk medicin, obstetrik (under födseln), pediatrik (behandlingar för barn) och post-partumproblem (efter födseln). De kommer också att läggas ut på vår Facebook: https://www.facebook.com/SmallChangeAcupuncture.

Vi kommer förstås att titta lite kort på de ämnena i den här artikeln också, men längre fördjupningar om varje ämne kommer längre fram. De kommer att fortsätta att ligga på bloggen gratis för att sprida information om detta i Sverige.

Detta är så vitt jag vet de första fördjupningsartiklarna om fertilitet och behandlingar för IVF med den äkta akupunkturen i Kinesisk medicin här i Sverige. I USA och England finns det oräkneliga artiklar om ämnet, och många djupgående medicinska textböcker, men det verkar vara först nu som det börjar synas mer öppet i Sverige. Jag hoppas du har nytta och glädje av artikeln. Välkommen in på klinikerna!